Inget foto av Viveca Wallin Bengtsson

Viveca Wallin Bengtsson

20142022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om parodontit och dess samverkan med hjärtkärlsjukdomar. Parodontit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ungefär hälften av den vuxna befolkningen. Hösten 2019 disputerade jag inom området parodontit och dess samverkan med hjärtkärlsjukdomar. Att ateroskleros utgör den största orsaken till hjärtkärlsjukdomar är vida erkänt. En sorts ateroskleros är karotisförkalkningar, vilka kan identifieras på panoramaröntgen (tandröntgen). Sedan tidigare är det vetenskapligt belagt att ateroskleros i karotiskärlet utgör en risk för stroke.

Individerna som ingår i mina studier är en del av den större nationella befolkningsstudien ”Swedish National Study of Aging and Care” (SNAC) och inkluderar individer 60 år och äldre. Jag har i en tvärsnittsundersökning visat att det finns samband mellan parodontit och karotisförkalkningar som identifierats på panoramröntgen. Sådana karotisförkalkningar visade sig longitudinellt, över 13 års framtid, vara associerade med insjuknande i stroke och hjärtsjukdomar. Äldre individer med parodontit hade en ökad risk att dö över 17 års uppföljning. I samma studie visade jag att det, över 17 års framtid, också fanns en ökad risk för insjuknande i hjärtsjukdom hos äldre individer med parodontit.

Undervisning

Jag undervisar i Oral Hälsa på Tandhygienistprogrammet, vilket innebär framför allt teoretisk undervisning, men jag är även involverad i studenternas kliniska arbete bland annat med terapiplaneringar och som konsult. Jag handleder även uppsatser på kandidatnivå.

Förutom undervisning arbetar jag med egen patientbehandling som specialisttandläkare inom parodontologi (tandlossning) på specialistkliniken som finns på högskolan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Viveca Wallin Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller