Inget foto av Yair Sapir
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20012023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

På Högskolan Kristianstad undervisar jag grammatik, fonetik och fonologi, språkhistoria, andraspråkspedagogik och språksociologi inom lärarutbildningen och uppdragsutbildningar. Under 2022 undervisade jag älvdalska till lärare och pedagoger inom Älvdalens kommun som skulle använda älvdalska i sin verksamhet. 

Vidare har jag undervisat i allmän grammatik, svenska för utbytesstudenter, danska, isländska och hebreiska vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Som gästprofessor vid Gents universitet har jag även undervisat i fornisländska och Nordens kultur och historia.

Forskning

Jag är filosofie doktor i nordiska språk tillika lektor i svenska språket. I min forskning har jag analyserat älvdalskan ur olika perspektiv - dess struktur, dess politiska status och insatserna för att revitalisera älvdalskan inom Älvdalens kommun. Denna forskning har föregåtts av en studier om isländsk ordbildning, språkpolitik och språklig purism. Vidare har jag studeras de samiska språks revitalisering i Sverige och vad som krävs på olika plan för att säkerställa en lyckad revitalisering av dessa språk.

Samverkan

Jag samarbetar med Älvdalens kommun kring älvdalskans revitalisering och har varit språklig rådgivare åt revitaliseringsprojektet Wilum og bellum ('Vi vill och vi kan') mellan 2019 och 2022.

Vidare är jag sedan 2004 samordnare för Råðdjärum, älvdalska språkrådet. 2005 tog Älvdalska språkrådet fram en standardortografi för älvdalskan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Yair Sapir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller