Hederspris till Gunnar Kyléns minne

Pris: Hedersutmärkelse

Beskrivning

Gunnar Kyléns minnesfond - ALA-FUB:s forskningsstiftelse
Tilldelande organisationerAnpassning till Liv och Arbete