Mars månads publikation vid Högskolan Kristianstad.

Pris: Annan utmärkelse

Beskrivning

Artikeln, Sjöberg, M., Edberg, A-K., Rasmussen, B. & Beck, I. (2018), Being acknowledge by others and being able to bracket negative thoughts and feelings. Frail older people’s narrations of when existential loneliness is eased.

Motivering var ”En intressant, välskriven och gripande artikel om hur existentiell ensamhet hos äldre kan lindras, som ger viktig kunskap i ljuset av den pågående samhällsdebatten”

OmfattningLokal