November/December månads publikation vid Högskolan Kristianstad.

  • Olsson Möller, Ulrika (Mottagare), Pranter, Christa (Mottagare), Lundh Hagelin, Carina (Mottagare), Beck, Ingela (Mottagare), Malmström, Marlene (Mottagare), Fürst, Carl-Johan (Mottagare) & Rasumssen, Birgit (Mottagare)

Pris: Annan utmärkelse

Beskrivning

Artikeln Olsson Möller et al. (2020) Using cards to facilitate conversations about wishes and priorities of patients in palliative care.

Motivering “Artikeln presenterar samtalskort som stöd för samtal om önskemål och prioriteringar med patienter inom palliativ vård. Studien är ett viktigt bidrag i utvecklingen av verktyg för att kunna tillgodose behov i livets slutskede och har stor samhällsrelevans då döendet och döden angår oss alla”.
OmfattningLokal