Beskrivning

För bokverket "Omvårdnadens grunder" för årets bästa kurslitteratur.

Motivering: "För en unik och betydelsefull kunskapsöversikt, författad av en stor andel av landets mest aktiva forskare inom området, som ger studenter på grundläggande nivå en utmärkt introduktion till mångfalden i sjuksköterskans kompetens. Omvårdnadens grunder vilar på högaktuell forskning och i ljuset av den snabba kunskapsutvecklingen ger verkets digitala del goda pedagogiska möjligheter för studenterna till kontinuerlig uppdatering och fördjupning. Omvårdnadens grunder har ett genomgående modernt och problematiserande förhållningssätt som också beaktar kön, genus och etnicitet vilket ger en föredömlig grund för framtidens sjuksköterskor att utgå ifrån."
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerStudentlitteratur AB

Tilldelat vid evenemang

HändelsetitelBokmässan i Göteborg
Period1980-jan.-01