Ageing in the right place - experiences of daily life leading to a nursing home application.

  • Spang, Lisa (Doktorand)
  • Holmefur, Marie (Huvudhandledare)
  • Pettersson, Cecilia (Biträdande handledare)
  • Lidström-Holmqvist, Kajsa (Biträdande handledare)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Forskningsprojektet "Ageing in the right place - experiences of daily life leading to a nursing home application." innefattar därför studier som ämnar beskriva vilka erfarenheter som påverkar att den äldre väljer att ansöka om vobo, för att i sin tur beskriva vad som brister i kvarboendeprincipen. Denna information kan användas vid vidare planering och satsningar inom äldrevården. En växande befolkningsgrupp av äldre kommer att ställa högre krav på samhället när det kommer till levnadsstandard, inklusive att åldras hemma. Att fastställa vad som påverkar de äldre personernas mående är därför av vikt både i dagsläget men även för framtiden, då allt fler av Sveriges befolkning blir äldre och lever längre.
För att ta reda på den kunskapen inkluderas studier med olika perspektiv

Beskrivning

https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1709
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum16-01-0124-12-31