Projektinformation

Kort sammanfattning

Studien är en fortsättning på LONE-studien och omfattar länderna Sverige, Italien, Rumänien, Polen och Litauen. I studien genomförs intervjuer med vårdpersonal i de deltagande länderna med fokus på ensamhet och existentiell ensamhet som ligger till grund för utvecklingen av ett stödprogram bestående av kunskap, praktisk träning och reflektion. Utbildningen har utvecklats under våren 2021 och i de fem länderna har en utbildning till utbildarna genomförts under hösten 2021. Utbildningen kommer att pilot-testas i samtliga länder under våren 2022 och avslutas med mindre konferenser i respektive land.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum19-09-0122-04-30

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.