Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag – vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap