Projektinformation

Kort sammanfattning

Fakultetsprojektets syfte var att ta vara på olika erfarenheter och lärdomar av distansundervisning inom NV-fakulteten för att ytterligare implementera dessa i högskolans utbildningar. Ytterligare syfte var att ringa in vilka kompetensutvecklingsinsatser gällande undervisningsmetoder som det fanns behov av och projektet utmynnade i planering och genomförande av en högskolepedagogisk kurs för lärarna.

Arbetsgrupp: Tassidis, H., Birch, K., Klonowska, K., Persson, C. & Regnell, J.
H. Tassidis, projektledare
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum20-01-0122-10-31