Consumer Food Choice – how, why and when? Influence of attitudes, preferences, information, alarm and other determinants in different decision situations

  • Åström, Annika (Projektledare)
  • Wendin, Karin (Forskare)
  • Västfjäll, Daniel (Huvudhandledare)

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum11-01-0113-12-31