CoReflect.org – avslutat EU FP7 projekt

Projektinformation

Kort sammanfattning

Inom ramen för CoReflect (Digital support for Inquiry Collaboration, and Reflections on Socio-Scientific Debates) utvecklades, implementerades och utvärderades digitala lärandemiljöer kring olika "socio-scientific issues". Den svenska gruppen på HKR designade en lärandemiljö inom astrobiologiområdet. Frågorna eleverna arbetar med är: Ska vi söka efter och försöka kontakta utomjordiskt liv? och Ska vi göra om Mars till en planet där vi kan bo i framtiden? Båda frågorna rymmer naturvetenskapliga aspekter, men också andra aspekter, t.ex. ekonomiska, sociala och etiska. Vi arbetar med analyser av elevers argumentation kring de här frågorna under och efter undervisningssekvensen. Lärandemiljön har implementerats i tre olika niondeklasser och en gymnasieklass.
AkronymCoReflect
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum08-03-0111-02-28

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.