Digital loggbok för reflektion och lärande under VFU

Projektinformation

Kort sammanfattning

Nya arbetsformer, Ny teknik

Beskrivning

Detta projekt avsåg att undersöka hur studenternas arbete med VFU skulle kunna stödjas genom att de gavs möjlighet att via en digital loggbok kommunicera med två av kursens lärare. Syftet var att skapa tillfällen för egenreflektion som också stimulerades av kontinuerlig feedback. Följande forskningsfrågor formulerades för projektet;

Vad skriver studenter om då de får möjlighet att föra loggbok under sin VFU?
På vilka sätt har lärarnas feedback format innehållet i loggböckerna?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum16-01-0117-01-01

Nyckelord

  • Loggbok, egenreflektion, naturvetenskap, didaktik, VFU, digitalisering