Projektinformation

Kort sammanfattning

Studies exploring various aspects of dysphagia, it's diagnosis, treatment and consequences.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-01-0126-01-01

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.