Elitprojekt eller gräsrotsorganisering? Social representation i de sydsvenska hushållningssällskapen och dess betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen

Projektinformation

Kort sammanfattning

Ebbe Kocks stiftelse, Lunds universitet
Diarienummer: EK2020-0036
Totalt belopp: 300 000 SEK
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum20-01-0121-12-31

Nationell ämneskategori

  • Ekonomisk historia (50203)