En studie av lärarstudenters syn på fysik och fysikens modellvärld

Projektinformation

Kort sammanfattning

En kombinerad tvärsnitts- och longitudinell studie av lärarstudenters syn på naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Studien är en kombination av tvärsnittsstudie och longitudinell studie. Ämnesfokusering ligger på materia och hur modeller kan användas för att beskriva faser, fasövergångar samt materias växelverkan med elektromagnetiska fält.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum00-08-3005-06-30

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.