Projektinformation

Kort sammanfattning

Från 2016-2018 ledde jag ett forskningsprojekt om förstelärare i grundsär- och gymnasiesärskolan i form av en forskningscirkel med nio förstelärare som dessutom var speciallärare med specialisering utvecklingsstörning. I projektet intresserade vi oss för för förstelärarnas arbete och funktion i grundsär- och gymnasiesärskola.
StatusEj startat

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.