Förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola

Projektinformation

Kort sammanfattning

Från 2016-2018 ledde jag ett forskningsprojekt om förstelärare i grundsär- och gymnasiesärskolan i form av en forskningscirkel med nio förstelärare som dessutom var speciallärare med specialisering utvecklingsstörning. I projektet intresserade vi oss för för förstelärarnas arbete och funktion i grundsär- och gymnasiesärskola.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum16-08-0318-08-03

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.