Projektinformation

Kort sammanfattning

Högskolan Kristianstad (HKR) är partner i en forskarskola för lärare och förskollärare verksamma i förskola eller årskurserna F-3. PRECEC är ett samarbete där Högskolan Kristianstad (HKR) ingår tillsammans med Göteborgs universitet (koordinator), Linnéuniversitetet och Malmö universitet. Forskarskolan PRECEC har som syfte att utbilda för lekresponsiv undervisning för social och kulturell hållbarhet i förskolan.

Beskrivning

Berörda forskningsmiljöer vid HKR är Barndom, lärande och utbildning (BALU) och Learning in Science and Mathematics (LISMA).

Forskningsprojektet inom utbildningen genomförs under handledning av forskare från BALU och LISMA. Forskningsprojekten definieras utifrån en eller flera frågor som den sökande vill beforska, t ex kopplat till pågående projekt med fokus mot naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Forskarskolan PRECEC har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling avseende lekresponsiv undervisning. Samtida utmaningar för förskoleverksamhet som särskilt fokuseras är:

lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning
att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser
att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.
Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.
AkronymPRECEC
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum20-01-0125-12-31

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.