Hälsofrämjande skolutveckling: Rör dig Hjärna

Projektinformation

Kort sammanfattning

Deltagarbaserad följeforskning till ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt på en gymnasiesärskola i södra Sverige

Beskrivning

Projektet följdes med stöd av kollegial reflektion med personalen på gymnaisesärskolan under en termin.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum18-08-14 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.