Projektinformation

Kort sammanfattning

Hållbar utveckling i ett tvärvetenskapligt perspektiv och med inriktning mot högre utbildning.

Beskrivning

Kristianstad University has improved its organizational processes so that Sustainable Development is explicitly mentioned as essential in teaching. In this context, a course for the university’s teachers, Learning for Sustainable Development was started, to support those in their relationship to Sustainable Development and the practice of this concept in their teaching. An additional purpose has been to, through the teachers’ teaching, indirectly contribute to the students' contribution to society regarding sustainable development and contribute to their future readiness. The course has been given on a couple of occasions and its structure and content have been reported in several publications. The purpose of this article is to further shed light on the outcome of the course.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum19-10-1420-10-20

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.