Hållbart arbetsliv: utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer utifrån swAge-modellen

Projektinformation

Beskrivning

Finansiär AFA-försäkring (2018-2022)
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum18-08-1824-08-24