Icke-motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom

  • Hagell, Peter (PI)
  • Westergren, Albert (Forskare)
  • Lindskov, Susanne (PI)
  • Sjöberg, Klas (PI)
  • Oskar, Hansson (PI)
  • Broman, Jan-Erik (PI)
  • Höglund, Arja (PI)
  • Pålhagen, Sven (PI)
  • Fredrikson, Sten (PI)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Projektlinjen syftar till att förbättra förståelsen för icke-motoriska symptom (exempelvis sömnstörningar, ofrivillig viktförändring och fatigue) vid Parkinsons sjukdom. Projektlinjen omfattar primärt kvalitetssäkring av bedömnings- och mätmetoder för icke-motoriska symptom, kartläggning av samband mellan icke-motoriska symptom och motoriska symptom, farmakologisk behandling och olika biomarkörer, samt deras utveckling över tid och betydelse i dagligt liv för personer med Parkinsons sjukdom.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum04-01-01 → …