Projektinformation

Kort sammanfattning

Projektlinjen syftar till att förbättra förståelsen för icke-motoriska symptom (exempelvis sömnstörningar, ofrivillig viktförändring och fatigue) vid Parkinsons sjukdom. Projektlinjen omfattar primärt kvalitetssäkring av bedömnings- och mätmetoder för icke-motoriska symptom, kartläggning av samband mellan icke-motoriska symptom och motoriska symptom, farmakologisk behandling och olika biomarkörer, samt deras utveckling över tid och betydelse i dagligt liv för personer med Parkinsons sjukdom.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum04-01-01 → …