Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och Teknikundervisning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap