Projektinformation

Kort sammanfattning

Projektet handlar om miljöinnovation och entreprenörskap i en högskolekurs om 7,5 hp i ett miljöstrateg-program på kandidatnivå.

Beskrivning

I innovationsprocesser används olika modeller där ”Stage gate modellen” och ” The development funnel” lägger fokus på att reducera risker i innovationsprojekt medan ”The innovation rocket” tillåter ett bredare spektra av kreativitet och idéer (Nichols, 2007).
I kursintroduktionen planeras eventet Imagine*, som bygger på Design Thinking, och de fyra stegen: inspiration, insikt, idé och implementering.

Kursuppgifterna var därefter att arbeta med egenformulerade projektidéer inom hållbarhetsområdet som skulle resultera i en 3-5 minuters ”pitch” och en skriftlig affärsplan samt en reflektionsdel innehållande egna lärdomar och erfarenheter från kursen och utvecklingsprojektet.

*Innovationsstöd | HKR.se

Huvudresultat

Under arbete och utveckling
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-10-15 → …