Projektinformation

Kort sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur ett fysikaliskt innehåll kommuniceras i förskolans kontext. Studien söker svar på hur ett fysikaliskt innehåll kommuniceras som lärandeobjekt i samtal under ett arbetslags planering av undervisning och hur förskollärare och barn kommunicerar vid undervisning av det fysikaliska lärandeobjektet. Studien genomförs på en förskola i ett arbetslag som arbetar med de yngsta barnen i verksamheten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum14-08-2819-05-10

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.