KTP Energi Sverige

  • Åhlander, Mats (Projektledare)
  • Mårtensson, Nils (Administratör)
  • Wolter, Liam (PI)
  • Wang, Qinghua (Huvudhandledare)
  • Einarson, Daniel (Huvudhandledare)
  • Persson, Kristian (Huvudhandledare)

Projektinformation

Beskrivning

KTP Energi Sverige är ett nationellt EU-projekt koordineras av Högskolan Dalarna som skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering. I projektet kan företag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att utvecklas mot en effektivare energianvändning och samtidigt utveckla företagens lönsamhet och affärer. I sin tur får högskolan viktig kunskap för vidare utveckling och forskning. Projektet ska leda till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga hos företagen genom konkret och strategisk kompetenstillförsel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum21-01-0121-12-31

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.