Lärares uppfattningar och agerande vid identitetsbaserad exkludering i skolan

  • Bjärehed, Jonas (Projektledare)
  • Bjärehed, Marlene (Forskare)
  • Thornberg, Robert (Forskare)
  • Bayram Özdemir, Sevgi (Forskare)
  • Jungert, Tomas (Forskare)
  • Iotti, Nathaniel Oliver (Doktorand)

Projektinformation

Beskrivning

Projekt utgör en del i ett större internationellt samarbete (genom The Bullying Research Network och the World Anti-Bullying Forum) med avsikten att undersöka hur lärare agerar vid mobbning och konflikter mellan barn i skolan (i denna studie med särskilt fokus på s.k. identitetsbaserad exkludering, exempelvis på grund av etnicitet, sexuell läggning, inlärningssvårigheter, samt utseende). Projektet kommer genomföras inom ramen för ett internationellt samarbete, där flertalet forskargrupper i 17 olika länder ingår. Projektet har en övergripande gemensam genomförandeplan, där de respektive forskningsgrupperna som ingår i projektet genomför självständigt respektive nationell delstudie.

Projektet har beviljats anslag från Åke Wibergs stiftelse.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum22-01-0123-12-31