Longitudinell studie av de specialpedagogiska programmen: Teman och utmaningar i speciallärare och specialpedagogers yrkesutövning

Projektinformation

Kort sammanfattning

I projektet utforskar vi förekommande teman som framkommit genom enkätstudier om framtidens specialpedagogiska arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i analyser svar från blivande speciallärares och specialpedagogers kring deras förväntningar och förhoppningar inför sina framtida yrkesroller, strävar vi efter att belysa aspekter av dessa professioner i dagens och morgondagens utbildningssystem.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-09-0127-06-01

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)