Projektinformation

Kort sammanfattning

En projektlinje som syftar till att utveckla förbättrade och personcentrerade metoder för bedömning och mätning vid neurodegenerativa sjukdomar. Detta omfattar konceptuell kartläggning av variabler, omprövningar av befintliga metoder och utveckling av nya konceptuellt baserade instrument. Primära områden är kroppsfunktion (symptom), aktivitetsutförande, och livskvalitet. Inom denna projektlinje ingår även NeuroMet2, som är ett EU/EMPIR-finansierat projekt som syftar till att utveckla verktyg för tidig diagnos och karaktärisering av personer med neurodegenerativa sjukdomar, primärt Alzheimers sjukdom.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum03-01-01 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.