Meningsfull bedömning av vårdbehov

  • Beck, Ingela (PI)
  • Olsson Möller, Ulrika (Forskare)
  • Rasmussen, Birgit (Forskare)
  • Fürst, Carl-Johan (Forskare)
  • Alvariza, Anette (Forskare)
  • Högberg, Cecilia (Forskare)
  • Lundh Hagelin, Carina (Forskare)
  • Malmström, Marlene (Forskare)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions