Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare

Projektinformation

Kort sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling och vilken betydelse deras miljösyn har för hur de själva anser sig arbeta med området i förskoleverksamheten. Vidare är syftet att undersöka pedagogernas val av innehåll och metoder i verksamheten. Hur överensstämmer detta med kommunens strategier för hållbar utveckling och de nationella miljökvalitetsmålen?

Beskrivning

Studien är finansierad i samarbete med Gyllenstiernska Krapperupska stiftelsen och Högskolan Kristianstad.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum14-01-0115-08-31