Nationell arbetsgrupp skörhet

  • Rothenberg, Elisabet (Forskare)
  • Ekdahl, Anne (Projektledare)
  • Wilhemson, Katarina (Forskare)
  • Nord, Magnus (Forskare)
  • Kurland, Lisa (Forskare)
  • Atternäs, Kristina (Forskare)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Ta fram ett Kliniskt kunskapsstöd Skörhet hos äldre
Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård inom ramen för nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Sveriges kommuner och landsting

Beskrivning

Övergripande mål:
Definiera bra screeningsinstrument för skörhet I olika vårdkontexter
Definiera nationella standarder för bedömning av skörhetsgrad
Ta fram lämpliga arbetssätt för behandling/fördröjning av skörhet I olika vårdkontexter
Identifiera utbildningsbehov
Verka för samverkan mellan inblandade aktörer

Kort titelNAG skörhet
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-01-0124-12-31

Nyckelord

  • Frailty
  • Older adults