Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Göteborgs universitet fick förtroende som värduniversitet för den gemensamma lic-forskarskolan för lärare och förskollärare verksamma i förskola eller årskurserna F-3 (ReCEC). ReCEC är ett samarbete där Högskolan Kristianstad (HKR) ingår tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Umeå universitet. Obligatoriska kurser som ingår i licentiatutbildningen är förlagda till någon partnerhögskola. Förskollärare och lärare som antas till utbildningen tillhör närliggande lärosätens forskningsmiljöer.

Beskrivning

Forskarskolan startade höstterminen 2018.

Berörda forskningsmiljöer vid HKR är Barndom, lärande och utbildning (BALU) och Learning in Science and Mathematics (LISMA). Forskningsprojektet inom lic-utbildningen genomförs under handledning av forskare från BALU och LISMA i samarbete med Göteborgs universitet. Lic-forskningsprojekten definieras utifrån en eller flera frågor som den sökande ville beforska, kopplat till pågående eller nya projekt inom forskningsmiljöerna.

Särskilt tre aktuella utmaningar för barnpedagogiska miljöer betonas:

att många barn som idag deltar i dessa verksamheter inte talar majoritetsspråket,
ett politiskt tryck att göra förskolan mer inriktad på vad som ibland benämns akademiskt lärande och det potentiella hot detta innebär mot framförallt förskolans tradition av att vara lek- och temabaserad, och
att många barn idag kommer till förskola och skola med en mängd erfarenheter från digitala världar.
Hur de barnpedagogiska institutionerna svarar på dessa utmaningar utgör det centrala forskningsintresset för forskarskolans verksamhet.

Utöver de aktiviteter som gemensamt anordnas av forskarskolan träffas handledare och licentiander som är kopplade till HKR på HKR i gemensamma verksamheter med relevans för forskarstudierna.

Upplysningar

Vetenskapligt ansvarig: Professor Andreas Redfors, andreas.redfors@hkr.se, 044-250 34 21

Koordinator: Universitetslektor Agneta Jonsson, agneta.jonsson@hkr.se, 044-250 32 65
AkronymRECEC
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum18-02-0123-12-31

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)