Projektinformation

Kort sammanfattning

Detta är ett doktorandprojekt i tre delstudier som syftar till att ta reda på vad naturvetenskap skulle kunna vara på fritidshem.

Beskrivning

Första delstudien studerar uppfattningar hos lärare i fritidshem om vad naturvetenskap skulle kunna vara genom samtal i sex olika fokusgrupper. Andra delstudien ska i samverkan med arbetslag med verksamma lärare i fritidshem syfta till att ta fram planering (didaktiska modeller) för undervisning i fritidshem inom naturvetenskap. Den tredje delstudien kommer handla om att studera användandet av modellerna i praktiken. Doktorand Lisa Fransson, Huvudhandledare Lena Hansson, Bihandledare Daniel Östlund.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-09-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Naturvetenskap
  • Fritidshem