Projektinformation

Kort sammanfattning

Entrepenörskap för en leveende landsbygd

Beskrivning

The purpose of this project is to investigate how Swedish society's increased interest in outdoor recreation during the pandemic can be preserved and developed to contribute to a resilient rural economy. Specifically, the project will analyze how the combined experiences of outdoor recreation and the hospitality industry, primarily food, during Covid-19 can contribute to sustainable transitions in the rural hospitality industry.
Kort titelOR: C19 to sustainable futures
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-05-0225-04-25

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.