Pilotprojekt - vilket lärande erbjuds i digitala läromedel i svenska och matematik?

Projektinformation

Beskrivning

Syftet är att undersöka hur digitala läromedel framställer ämnesinnehåll och konstruerar arbetsuppgifter. Utifrån socialsemiotisk teori undersöks hur olika uttrycksformer används för att formulera innehåll,skapa interaktion och bygga ihop det som framställs, i två digitala läromedel i matematik och svenska för årskurs fyra.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum23-02-10 → …