Platsvarumärket Kristianstad

Projektinformation

Kort sammanfattning

Övergripande syftar projektet till att öka kunskapen kring platsintressenters roll för implementeringen av ett platsvarumärke, med fokus på interna målgrupper såsom invånare, företagare, arbetstagare och offentlig sektor.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum22-01-0122-12-31