Projektinformation

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att studera förvaltningsövergripande samverkan med särskilt fokus på förutsättningar, inklusive hinder och framgångsfaktorer, genom att utforska chefers och medarbetares syn på samverkan och samverkansmodeller.
Kort titelIHOPA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-06-0123-12-31