Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan

 • Rothenberg, Elisabet (PI)
 • Boström, Martina (Forskare)
 • Wijk, Helle (Forskare)
 • Erichen, Annette (Forskare)
 • Larsson Ranada, Åsa (Forskare)
 • Skott, Pia (Forskare)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Det övergripande syftet är att studera samverkan inom och mellan huvudmän för hälso- och sjukvård och tandvård med avseende på den vårdpreventiva processen för sköra äldre. Mer specifikt är syftet att:
1) identifiera faktorer som utgör stöd respektive hinder inom och mellan huvudmän för att fullfölja den vårdpreventiva processen.
2) utveckla en modell, baserat på de identifierade faktorerna, som stödjer en vårdpreventiv process
3) testa och utvärdera modellen för samverkan i en pilotstudie som, i förlängningen, kan implementeras i större skala.
Kort titelSeSam
AkronymSeSam
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-11-0125-10-31

Nationell ämneskategori

 • Annan hälsovetenskap (30399)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • Senior alert: a tool for better care collaboration

  Boström, M., Rothenberg, E., Erichsen Andersson, A., Garpsäter, J., Larsson Ranada, Å., Skott, P. & Wijk, H., 2022-juni-13.

  Forskningsoutput: KonferensbidragPosterPeer review

  Fil
  17 Nedladdningar (Pure)