Projektinformation

Kort sammanfattning

Enkät och intervjustudie om studenters begreppsbildning av matematiska begrepp kopplade till reella tal. Speciellt studeras blivande lärare i grundskolans åk 4-6.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum16-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)