Swedish tardigrades

Projektinformation

Kort sammanfattning

Tardigrades are small aquatic invertebrates found in many ecosystems around the globe, both terrestrial, limnic and marine. Below you find an updated checklist of all tardigrade species that have been recorded in Sweden.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum14-01-01 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.