Projektinformation

Kort sammanfattning

En enkätundersökning om små barn och digital teknikanvändning. Det finns idag en uppsjö appar som vänder sig till våra minsta och deras värld. Hjälper vi barnen med växande digitalt stöd? Eller är det så att de digitala programmen inte tillför något, utan tvärtom riskerar att skada den sociala förmågan hos barnet? Sanningen är att ingen vet – ännu. Technobabies-projektet utförs som ett samarbete mellan Birmingham City University i England och Högskolan Kristianstad, och bygger på en enkät där föräldrar och andra vuxna svarar på frågor om barns användning av pekskärmar samt beskriver vilka för- respektive nackdelar man ser med användandet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum15-01-0115-12-31