Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre personer, LONE-studien

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology