The significande of SEN assessment, diagnoses and Psychometric tests in inclusive education

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum16-01-0118-12-31

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.