Utveckling av lärares bedömningskompetens genom intervention med lesson-study.

Projektinformation

Kort sammanfattning

Projektet, "Utveckling av lärares bedömningskompetens genom intervention med lesson-study.", handlar inledningsvis om att implementera bedömningsprotokoll för att förbättra bedömningskompetensen hos lärare inom anpassade skolformer och engagemang, intresse och lärande hos eleverna i den anpassade grundskolan.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum23-08-3024-12-20