Vårdmöten med personer som bor i utsatta områden ur ett personcentrerat perspektiv inom ambulanssjukvården

Projektinformation

Kort sammanfattning

Projektet genomförs i samarbete med Region Blekinge och Region Sörmland i syfte att öka förståelsen för vårdmötet inom ambulanssjukvården med särskilt fokus på personer som bor i utsatta områden samt att förbättra förutsättningarna för personcentrering i dessa möten.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-01-01 → …