Vikten av ett hållbart, tillgängligt, jämlikt och inkluderande samhälle - perspektivet från personer som använder rullstol

Projektinformation

Kort sammanfattning

Målet med det tvärvetenskapliga projektet är att möjliggöra trygg och säker mobilitet (förflyttning) samt förbättra situationen för personer som använder rullstol. Målet är också att proaktivt arbeta för att förebygga risker och skador samt möjliggöra delaktighet i vardagen och samhället på lika villkor för personer som
använder rullstol.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum23-05-01 → …