Äldre medarbetares attityder till ett långt arbetsliv. Skillnader mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPeer review

Sammanfattning

Individer lämnar och har alltid lämnat arbetslivet på grund av att åldern ”tar ut sin rätt”. Dock är det sannolikt inte ålderssvaghet som är den avgörande faktornför det stora flertalet som går i ålderspension idag. Troligtvis är det istället mångaolika faktorer som har betydelse för när en individ lämnar yrkeslivet för en nylivsfas som ålderspensionär, även om det biologiska åldrandets klocka tickar i oss alla och den kronologiska åldern är av socialförsäkringsmässig betydelse. I dag tycks frågorna kring ålderspensionsutträde ur yrkeslivet vara särskilt aktuellamed tanke på de stora barnkullarna som föddes under 1940-talet och som kommer att gå i pension under de närmaste åren. De som ingår i föreliggande studie är anställda vid Sveriges sydligaste landsting, Region Skåne. Inom dennaorganisation beräknas cirka 25 procent av de cirka 30 000 medarbetarna gå i ålderspension inomtio år. Scenariot åter finns inom flera andra organisationeroch arbetsplatser runt om i Sverige och Europa. Detta befaras medföra problemför organisationer och företag, inte minst eftersom mycket samlad livs- ochyrkeskunskap riskerar försvinna ut ur arbetslivet med dessa individer. Somligakommer kanske att arbeta några år efter att de blivit 65 år, medan andra kommeratt lämna arbetslivet betydligt tidigare. Vad är anledningen till detta och skiljersig attityderna till ett förlängt arbetsliv mellan äldre medarbetare inom olikayrkesgrupper? Genom att studera olika motiv till att individer kan/inte kan ochvill/inte vill delta i arbetslivet tills de blir 65 år, kan vi skaffa viktig kunskap om människors arbetsförhållande och livssituation. På detta sättkan vi även erhålla viktig information för att kunna förändra och förbättra arbetslivet för olika yrkes-grupper.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
FörlagArbetslivsinstitutet
Antal sidor69
ISBN (tryckt)1-7045-797-2
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnArbetsliv i omvandling
FörlagArbetslivsinstitutet
Nr.10
Volym2006
ISSN (tryckt)1404-8426

Nationell ämneskategori

 • Arbetsmedicin och miljömedicin (30303)

Nyckelord

 • ålderspension
 • äldre medarbetare
 • arbetsmiljö
 • arbetsliv
 • hierarki
 • hälso- och sjukvården.
 • äldre i arbetslivet
 • motivation
 • arbets- och miljömedicin
 • förlängt arbetsliv

Citera det här