Är det ditt slutgiltliga bud? temporala effekter på pris i internetauktioner

Martin Svensson, Stefan Hellmer, Ian Robson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

  14 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Internetbaserade auktioner har letat sig in i ”folkhemmet”. Auktionerna har också blivit ett forum för rationellt såväl som emotionellt drivna köpbeslut. I denna studie analyseras huruvida auktionstiden (119 auktioner; 58 presentkort och 61 konsertbiljetter) är en prispåverkande faktor. Auktionerna visade en relativ värdestegring (slutbudet dividerat med det begärda priset) när tidsra­men för auktionen krympte. Samtidigt fanns det inte någon signifikant skill­nad mellan antalet bud i långa respektive korta auktioner som kunde förklara värdestegringen. Resultaten diskuteras mot en bakgrund av hur tid bidrar till, alternativt, motverkar ekonomisk rationalitet.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)5-15
  Antal sidor10
  TidskriftEkonomisk debatt
  Volym38
  Nummer7
  StatusPublicerad - 2010

  Nationell ämneskategori

  • Nationalekonomi (50201)

  Citera det här