Är du lönsam lilla småhus? användarflexibilitet och lönsamhet för fjärrvärme i flerbostadshus, en tvärsnittsanalys

Stefan Hellmer

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

  8 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  En låg prisrespons hos konsumenter är en av förutsättningarna för ett naturligt monopol, som ett fjärrvärmeföretag, skall kunna utnyttja sin monopolställning. Fjärrvärme säljs företrädesvis för uppvärmning till flerbostadshus och småhus där småhusen har individuell mätning av förbrukningen medan flerbostadshusen har kollektiv mätning av förbrukningen. En grundläggande hypotes i denna studie är att småhusägare har en högre användarflexibilitet än konsumenter i ett flerbostadshus. I analysen används tvärsnittsdata för 187 fjärrvärmeverk i Sverige för året 2007 och resultatet indikerar att småhusägaren uppvisar en tydligt högre priselasticitet jämfört med flerbostadshuset. Analysen visar dessutom att varje ytterligare småhus som kopplas på i fjärrvärmenätet genererar en resultatminskning medan varje ytterligare flerbostadshus genererar en tydlig uppgång av rörelseresultatet för fjärrvärmeföretaget på orten.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)28-37
  Antal sidor9
  TidskriftEkonomisk bebatt
  Volym39
  Nummer3
  StatusPublicerad - 2011

  Nationell ämneskategori

  • Nationalekonomi (50201)

  Citera det här